Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å


Aktivitetskalender


På aktivitetskalenderen får du et overblik kommende eller afviklede aktiviteter, som KÅS har arrangeret eller deltager/har deltaget i:


Se dette års aktivitetskalender


11. januar 2016 kl. 19:30

Vandplejemøde på TØP. Overvej fremtiden. Afbud sendes til Mogens Styhr.

13. januar 2016 kl. 19:00

Bestyrelsesmøde afholdes på TØP

16. januar 2016 kl. 13:00

Generalforsamling afholdes på TØP

4. februar 2016 kl. 19:00

Vandplejemøde på TØP. Drøftelse af situationen for vandplejeformanden.

6. februar 2016 kl. 10:30

Bruno og Ejnar viser gydebanker frem for KÅS vandplejefolk. Inviterede har fået en mail (Alle vandplejemedlemmer).

16. marts 2016 kl. 19:00

Møde vedr. fremtiden for elektrofiskeriet i Karup Å. Mødested er TØP. Til mødet er inviteret repræsentanter fra Lodsejerforeningen, DTU Aqua og KÅS.

1. april 2016 kl. 19:00

Whiskysmagning hos Mac Y. Tilmelding skal ske til Jan Møller Jensen. Tag en god ven med og sørg for at blive afhentet efter smagningen - Du kan ikke selv køre derfra.

6. april 2016 kl. 19:00

Bestyrelsesmøde på TØP.

19. maj 2016 kl. 19:00

Vandplejemøde på TØP.

25. maj 2016 kl. 17:00

Udsætning af yngel. Deltagerne møder de tilsagte steder.

14. juni 2016 kl. 19:00

Bestyrelsesmøde på TØP.

9. august 2016 kl. 19:00

Bestyrelsesmøde på TØP

12. august 2016 kl. 16:00

Konkurrencen starter

13. august 2016 kl. 00:01

Konkurrencen fortsætter

14. august 2016 kl. 13:00

Sidste indvejning

14. august 2016 kl. 14:00

Præmieoverrækkelse


Se dette års aktivitetskalender


Gå til [Top]

Siden er sidst redigeret 23. april 2002 og set 18.279 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

18. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 4,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

17. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

15. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 0,90 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

15. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

14. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 2,40 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

25. maj 2018:
KÅS formand siger stop!

Det er med stor beklagelse, at jeg er kommet frem til den beslutning, at jeg trækker mig som formand for Karup Å Sammenslutningen.

Min beslutning bunder bl.a. i, at jeg ikke ønsker at arbejde med en trussel hængende over hovedet. Det går ud over humøret, nattesøvnen og glæden ved at komme til åen for at fiske. En trussel, som er fremsat af formanden for Lodsejerforeningen for Karup Å. Truslen går på, at hvis ikke KÅS ændrer §3 i sine vedtægter og afskaffer musketer eden, som har været gældende siden 1948, vil foreninger, som er medlem af Karup Å Sammenslutningen, miste fiskevand.

Citat:
"§3
Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.
Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.
Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen."

Metoden med at true med opsigelse af fiskevand er tidligere blevet brugt til at presse en forening ud af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lodsejerforeningen er en af de vigtigste samarbejdspartnere KÅS har, og når samarbejdet skal foregå på disse præmisser, er det ikke noget jeg vil spilde min tid på.
Arbejdet i KÅS er baseret på frivillig basis, hvis det for mig skal give mening, at bruge en stor del af min sparsomme fritid på foreningsarbejde, skal det være sjovt og noget man glæder sig til. Sådan er det ikke mere, og derfor har jeg truffet min beslutning om at stoppe som formand for Karup Å Sammenslutningen, med øjeblikkelig virkning.

Knæk og bræk
Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser