Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Debatten

 

På denne side finder du debatindlæg om Karup Å systemet. Har du en mening eller andet du gerne vil sige til andre, kan du benytte denne side. Du kan sende dine indlæg til redaktion@karupaa.com eller med posten til din foreningsformand.

 

2. juni 2014

Møde vedr. grødeklipning i 2014.

4. marts 2014

Seatrout i Herning af holder Lystfiskeriets dag 2014.

20. marts 2013

Hjælp os med at holde øje med skarven - Landsdækkende undersøgelse af skarven.

6. september 2012

Observerer du ulovligt fiskeri? Så anmeld det.

2. august 2011

Vi beklager meget hjemmesiden har været ramt af fejl - Læs mere her

13. juli 2011

Forurening fra Karup Renseanlæg - Læs mere om forureningen.

7. december 2009

Magiske stunder med fiskestang - Boganmeldelse af Jan Snejbjerg.

7. februar 2009

Skal vi tage alle målsfisk med hjem? Erland giver her sin mening til kende.

27. september 2008

Bestandsanalyse i resen Bæk - Læs Lasses betragtninger af analysen.

19. februar 2008

Netop nu klækker tusinder af havørreder i åen - Læs artiklen fra Søren Borg.

27. januar 2008

Gennem længere tid er der udledt kartoffelvand til Karup Å - Læs mere om forureningen.

23. september 2007

Gennem flere år har sæler jagtet havørreder i Karup Å. Nu har KÅS fået nok og anmoder om at få sælerne reguleret - Læs formandens brev til Skov- og naturstyrelsen.

3. juni 2007

Ulovligheder på det tidligere Resort Camp ved Hagebro - Indlæg af P. Knudsen, FKS.

10. september 2005

Ulovligheder på Karup Elværks Dambrug - Indlæg fra P. Knudsen fra FKS.

30. oktober 2004

Sandbanken i åmundingen - problem for hvem? - Indlæg fra Rolf Christiansen fra Viborg Amt.

3. oktober 2004

En velment opfordring til at nedlægge sportsfiskeriet - Indlæg fra Laust Nielsen, VSF.

26. september 2004

Trods henvendelser fra KÅS, Lodsejerforeningen og Skive Kommune, er det ikke lykkedes, at få Viborg Amt til at fjerne ophobningen af de store mængder sand i Skive Fjord ved udmundingen af Karup Å - Indlæg fra Per Knudsen, FKS.

5. september 2004

Nu må dambrugere vågne op fra Tornerosesøvnen - Indlæg fra Leif Poulsen, HSF.

28. juli 2004

Okkerforurening i Karup Å - Læs artiklen om endnu en okkerforurening i Karup Å.

17. marts 2004

Formanden for LFSO ansøger, på vegne af KÅS, om tilladelse til bortskydning af skarv i f.m. udsætning af smolt og 1 års.

24. januar 2004

Stadig problemer ved Karup Å udløb i Skive Fjord - Formanden for Lodsejerforeningen for Skive-Karup Å går nu til genmæle overfor Viborg Amt.

24. januar 2004

Stop brugen af rogn som agn - Indlæg fra P. Knudsen (FKS).

30. november 2003

DFU svarer på formandens brev ang. revision af Udsætningsplanen for Karup Å.

2. november 2003

Brev til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fra formanden for KÅS, Mogens Thomassen i forbindelse med revision af Udsætningsplanen for Karup Å.

24. maj 2003

Deprimerende forhold ved åmundingen - Indlæg fra S. Madsen (LFSO) om tilsandingen af mundingen af Karup Å.

21. april 2003

Ubetænksomhed eller uvidenhed? - Indlæg fra Per Knudsen om vadefiskeri i Karup Å.

9. november 2002

Okkerforurening i Karup Å i sommeren 2002 - Indlæg fra P. Knudsen (FKS) om okkerforureningen ved Bølling Sø Kanal.

19. oktober 2002

Genskabelse af Bølling sø - Indlæg fra Mogens Thomassen (ISF) om okkerudledning til Karup Å i august 2002.

29. september 2002

Pressemeddelelse om artiklen "Dambrugsfisk er nogle skvat" fra Politiken - Damnarks Fiskeriundersøgelser

28. september 2002

Dambrugsfisk er nogle skvat - Indlæg fra Per Knudsen (FKS) om artiklen i Politiken, som kom 15 år for sent

1. oktober 2001

Havørreder på det øverste stræk af Karup Å - Indlæg fra Mogens Thomassen (ISF)

23. marts 2001

Lidt kultur-historie fra Hessellund - Indlæg fra Alf Pedersen (ISF)

11. marts 2001

Karup Å - Det ''naturlige'' vandløb - Indlæg fra Per Knudsen (FKS).

1. februar 2001

Drivende grøde i Karup Å - Indlæg fra Mogens Thomassen (ISF), Formand for KÅS.

20. januar 2001

Karup Å - den klarer samfundet, vi sætter fisk ud med forventning om selv at fange dem igen - Symptombehandling !! - Indlæg fra Jørgen Handberg (A-HSF) omkring udsætning af fisk.

20. januar 2001

Karup Å på vej ned !! - Indlæg fra Jørgen Handberg (A-HSF) med sine betragtninger omkring grødeskæringen på visse strækninger af Karup Å.

1. januar 2000

12 - 30 - 75 - 175 - Indlæg fra Carl Knudsen (A-HSF) med Historien om Haderis Å.

12. december 1998

Hvor er kærligheden og glæden til fiskeri efter havørred henne, når man ikke kan nyde fangsten af en flot Karup Å havørred og slappe af, efter den store indsats det trods alt er, at fange en havørred - Indlæg fra Mogens Thomassen (KÅS).


Gå til [Top]

Siden er sidst redigeret 23. juli 2002 og set 8.004 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

23. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,30 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,10 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 7,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 0,98 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

25. maj 2018:
KÅS formand siger stop!

Det er med stor beklagelse, at jeg er kommet frem til den beslutning, at jeg trækker mig som formand for Karup Å Sammenslutningen.

Min beslutning bunder bl.a. i, at jeg ikke ønsker at arbejde med en trussel hængende over hovedet. Det går ud over humøret, nattesøvnen og glæden ved at komme til åen for at fiske. En trussel, som er fremsat af formanden for Lodsejerforeningen for Karup Å. Truslen går på, at hvis ikke KÅS ændrer §3 i sine vedtægter og afskaffer musketer eden, som har været gældende siden 1948, vil foreninger, som er medlem af Karup Å Sammenslutningen, miste fiskevand.

Citat:
"§3
Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.
Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.
Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen."

Metoden med at true med opsigelse af fiskevand er tidligere blevet brugt til at presse en forening ud af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lodsejerforeningen er en af de vigtigste samarbejdspartnere KÅS har, og når samarbejdet skal foregå på disse præmisser, er det ikke noget jeg vil spilde min tid på.
Arbejdet i KÅS er baseret på frivillig basis, hvis det for mig skal give mening, at bruge en stor del af min sparsomme fritid på foreningsarbejde, skal det være sjovt og noget man glæder sig til. Sådan er det ikke mere, og derfor har jeg truffet min beslutning om at stoppe som formand for Karup Å Sammenslutningen, med øjeblikkelig virkning.

Knæk og bræk
Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser