Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Første og største


Torsdag den 3. juli om aftenen, drog min fiskemakker Henrik Overby og jeg til Karup å, for at fiske havørred. Optakten til turen foregik egentlig dagen før, hvor jeg omkring midnat så en havørred på ca. 5 kg. springe flot ud af vandet. Der blev naturligvis fisket intenst efter den uden den dog havde lyst til at tage min flue. Derfor besluttede jeg at prøve den igen næste dag, denne gang med en Rapala wobler.

Torsdag middag skulle den prøves, men heller ikke denne gang lykkedes det at lure den af. Så efter en time fortsatte jeg nedstrøms og havde knap gået 10 meter før en stor fisk (6-7 kg.) slog min wobler ud af vandet. Heller ikke denne fisk kunne lokkes yderligere - Så her stoppede turen med wobler. Ligesom jeg skulle til at tage hjem, ringede Henrik for at høre hvordan det gik med fiskeriet. Efter at jeg malende havde fortalt ham hvad jeg havde været ude for, blev vi hurtigt enige om at der skulle fiskes igen om aftenen.

Vi mødtes kl. 1900 for at gøre fluegrejet klar. Henrik skulle have afprøvet nogle nye liner og jeg havde ændret på mit forfang. Jeg havde også fremstillet en ny rørflue til dagens anledning. Rørfluen var den lokale "Nieren", som min gode ven Alf Pedersen er ophavsmand til, med kobbertråd som rib (for at gøre den lidt tungere) og et par stråler krystal flash oven på vingen. Efter tilpasning af grejet satte vi os til at vente, vi er nemlig begge garvede natfiskere. Min kone og to børn kom cyklende med kaffen og inden vi så os om var kl. næsten 2200.

Endelig kunne vi begynde vores første træk, dog uden større held. Flere store fisk var observeret, men lod sig desværre ikke lokke. For ikke at miste koncentrationen i fiskeriet holder vi te pauser ca. hver time, hvor vi udveksler erfaringer og afslører hvor vi har set gode fisk. Andet træk startede kl. 0015 og allerede kl. 0030 mærkede jeg en fisk pille meget forsigtigt ved fluen - Nu var det om at bevare roen - Det føltes som en evighed inden den langsomt trak nedstrøms med fluen og så gav jeg tilslag og der var fast fisk. Det gik hurtigt op for mig at det drejede sig om en større fisk og jeg kaldte derfor straks på Henrik. Selv om jeg holdt fisken hårdt, lavede den flere lange udløb i de første 10 min. (fedt). Først efter ca. 15-20 min. begyndte den at vise træthedstegn. Efter tre landingsforsøg gled Henriks store kejs sikkert omkring fisken. Den blev hurtigt bugseret et godt stykke ind på engen, inden den blev trukket ud af kejsen. For vores fødder lå det rene sølvtøj. Den store kæbekrog afslørede at det var en blank han, som heldigvis havde dristet sig til at tage min flue. Længden blev straks målt til 87 cm, hvorimod vejningen måtte vente til senere. Fluen, som sad dybt forankret i højre side af kæften, var meget svær at trække ud. Den lille skarpe WMC 9000 trekrog var gået rent ind. En meget glad lystfisker kunne hale fisken op til vores "base", hvor den blev fotograferet og beundret i meget lang tid. Længe efter rystede jeg stadig over hele kroppen. Denne oplevelse havde været så intens, så for at komme ned på jorden igen, måtte vi have en dram, eller dvs. to - en til hvert ben.


Flot nystegen han havørred. Vægt 8,65 kg og længde 87 cm.


Fisken blev senere vejet til 8,65 kg. Årets første sommerfisk og min til dato største havørred var i hus og at den så blev taget på fluegrej gør jo ikke oplevelsen dårligere - Det er virkelig en oplevelse der vil noget !

Det skulle senere vise sig at det blev den største i klubben dette år.


Per Knudsen, Karup, 4. juli 1997.


Gå til [Top] eller retur til [Oplevelser ved åen]

Siden er sidst redigeret 23. juli 2002 og set 3.928 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 7,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 0,98 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

21. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,44 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

19. juni 2018:
John har en dejlig ejendom med å ret til salg ved Haderis Å - Se på Markedspladsen, om det er noget for dig.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

25. maj 2018:
KÅS formand siger stop!

Det er med stor beklagelse, at jeg er kommet frem til den beslutning, at jeg trækker mig som formand for Karup Å Sammenslutningen.

Min beslutning bunder bl.a. i, at jeg ikke ønsker at arbejde med en trussel hængende over hovedet. Det går ud over humøret, nattesøvnen og glæden ved at komme til åen for at fiske. En trussel, som er fremsat af formanden for Lodsejerforeningen for Karup Å. Truslen går på, at hvis ikke KÅS ændrer §3 i sine vedtægter og afskaffer musketer eden, som har været gældende siden 1948, vil foreninger, som er medlem af Karup Å Sammenslutningen, miste fiskevand.

Citat:
"§3
Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.
Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.
Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen."

Metoden med at true med opsigelse af fiskevand er tidligere blevet brugt til at presse en forening ud af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lodsejerforeningen er en af de vigtigste samarbejdspartnere KÅS har, og når samarbejdet skal foregå på disse præmisser, er det ikke noget jeg vil spilde min tid på.
Arbejdet i KÅS er baseret på frivillig basis, hvis det for mig skal give mening, at bruge en stor del af min sparsomme fritid på foreningsarbejde, skal det være sjovt og noget man glæder sig til. Sådan er det ikke mere, og derfor har jeg truffet min beslutning om at stoppe som formand for Karup Å Sammenslutningen, med øjeblikkelig virkning.

Knæk og bræk
Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser