Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Danmarks måske største havørred


Nedstrøms Karup by, blev der i efteråret 1991, fundet en kæmpe af en havørred, som desværre var død. Det menes at fisken var død af udmattelse i bestræbelserne på at forsvare sit territorium overfor andre hanner.


Børge Jensen, Karup med en af Danmarks største havørreder. De mange åbne sår og hvide pletter/streger på fisken skyldes angreb af skimmel. Vægt 16,3 kg, længde 108 cm og en omkreds på 68 cm. Skælprøver viste at den var 9 år gammel.
Foto: Leif Sloth Rasmussen, Karup


Fisken blev fundet af to fiskere fra Herning Sportsfiskerforening (HSF) - men det var to fiskere fra Flyvestation Karups Sportsfiskerforening (FKS), som i sidste ende "reddede" fisken.

De tog fisken med sig og fik den fotograferet, for senere at hænge den op ved FKS hytte. Senere blev fisken hentet af to andre personer, som havde hørt om monster-fisken, og de syntes det var synd at fisken bare blev overladt til ræven og indleverede den derfor til røgning.

Heldigvis fik formændene for både FKS og HSF nys om fisken og reagerede hurtigt. De fik fat i fisken på røgeriet, hvor den allerede var frosset ned, og bragte den til Messen på Flyvestation Karup. Her blev den lagt i Messens store fryser, indtil man fandt ud af hvad der skulle ske med den.

Det lykkedes at få en aftale i stand med Århus Naturhistoriske Museum. Museet ville gerne have den prægtige fisk, så den kunne bevares for eftertiden. De ville lave en afstøbning af den i plastik og derefter placere den i en montre. Der blev indgået en aftale om, at hvis museet fik fisken, skulle HSF og FKS have en kopi magen til den museet lavede til sig selv.

Ingen havde på dette tidspunkt tænkt på, hvor stor denne montre ville blive, og det skulle hurtigt vise sig at det faktisk blev et problem at have fisken stående. Hverken FKS eller HSF havde mulighed for at have den stående og efter nogle år, hvor fisken vandrede i udlån mellem sportsfiskeforretninger, messer og receptioner, blev det besluttet at fisken skulle opbevares på det sted hvor mange af Karup Å havørrederne har deres vugge, nemlig Trevad Ørredpark.Her står fisken nu, hvor den kan beskues af lystfiskere og interesserede gæster.


Per Knudsen, Karup den 11. april 2001


Gå til [Top] eller retur til [Oplevelser ved åen]

Siden er sidst redigeret 23. juli 2002 og set 56.221 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

9. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en regnbueørred på 1,60 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

7. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

2. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

2. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

1. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

15. april 2019:
KÅS. HAR FÅET NYT WEBSITE OG FANGSTRAPPORT FOR KARUP Å.

Så er det nye website for KÅS og fangstrapport for Karup Å klar. Vi har prøvet at lave et mere moderne udtryk på vores website, og har sorteret en del i de gamle informationer, således at den fremstår mere enkel og overskuelig.
Website er pt. under opsætning og vil løbende blive udbygget og opdateret, så vi til enhver tid har en aktuel og spændende side, se websitet her http://www.karupaa.dk Bær over med os, hvis alt ikke er helt optimalt endnu.
Når alt er på plads, og data fra den gamle side www.karupaa.com er overført til den nye, vil den gamle side blive lukket.

Karup Å, ny fangstrapport.
DTU har udviklet en ny fangstrapport. Rapporten er udviklet til brug for forskellige vandløb. Tilretningen og færdiggørelsen af denne for Karup Å, er forgået i samarbejde med Lars Relund fra Herning–Ikast Lystfiskerforening, som også har hjulpet foreningerne med at implementere fangstrapporten på deres website. Vi er Lars stort tak skyldig for en kæmpe indsats med denne proces, samt med opsætningen af det nye website.

Der er stadigvæk plads til forbedringer i det nye system, og det arbejdes der på, som f.eks. fangster fra private stykker og lodsejere, samlet visning af fangster på KÅS website, samt overførelse af fangster fra det gamle system, men det er alt sammen emner der løbende vil blive arbejdet med. Til næste år har DTU en ambition om at have en app. Klar så indrapporteringen bliver endnu nemmere og hurtigere, en facilitet vi glæder os til.

Hensigten med den nye rapport er på sigt, at opbygge informationer i et fællessystem som KÅS, foreningerne og forskerne fra DTU kan bruge i den videre bevarelse og udvikling af havørreden og hermed også fiskeriet i Karup Å.
Det er derfor af allerstørste vigtighed, at vi nu får indrapporteret alle fangster. Jeg ved godt, at der har været en kultur ved Karup Å om at man gik og ”puttede” lidt med sine fangster, og ikke alt blev indberettet. Skal vi tage gode og konstruktive beslutninger i fremtiden for sikring af vores fiskeri, så er det nødvendigt at vi får alle oplysninger.
Indtil videre har vi i KÅS ingen sanktions mulighed ved manglende indrapportering, skal vi fortsætte sådan, så kræver det at vi får ændret kulturen omkring indrapporteringerne.

Som afslutning en lille opfordring fra Formanden.
Vi har i dag et frit fiskeri uden ret mange restriktioner og regler, skal vi fortsætte med det, og skåne havørreden mest muligt, er det vigtigt at vi som lystfisker, lodsejere og brugere af Karup Å tænker over vores fiskeri, og kun hjemtager fisk med god samvittighed og i balance med hvad åen kan klare, på den måde hjælper hver lystfisker med at bevare fiskeriet til gavn for også de næste generationer.

Knæk og Bræk
Formand
Tom Sørensen

Se listen over hændelser