Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Karup Å driftsselskab


Driftsselskabet består af følgende foreninger/lav og myndigheder:


Fiskeriforeningen for Skive-Karup å (Regulativforeningen)

Karup Vandløbslav

Karup å Systemet Lodsejerlav

Ikast Kommune

Karup å Sammenslutningen (KÅS)


Driftsselskabets formål er:

At samarbejde omkring Karup å m.h.t. opfiskning af havørred "moderfisk", opdræt og udsætning af havørreder i h.t. gældende udsætningsplan.

At samarbejde om at forbedre havørreder/bækørreder's mulighed for naturlig "leg". Herunder at etablere nye quot;gydebanker" og forbedre de grusbanker som er i Karup å vandsystem.

At samarbejde om at sikre fisk og smådyrs frie bevægelse i Karup å Vandsystem.

At samarbejde om at bevare Karup å vandsystem, som et godt fiskevand. At skabe mulighed for at lokale samt tilrejsende sportsfiskere

kan fiske med stang i Karup å, når disse har "løst" fiskehjemmel gennem en af KÅS fiskeriforeninger. At sikre at lodsejere kan fiske med de redskaber, som Ferskvandsfiskeriloven og "Regulativet" eller "Lokale bestemmelser" tillader.

At samarbejde om at alt fiskeri i Karup å foregår efter de regler, som Ferskvandsfiskeriloven og Regulativet eller "Lokale bestemmelser"foreskriver.

Driftsslskabet er normalt repræsenteret af 2 mand fra Lodsejerforeningerne og 3 mand fra KÅS.

Der afholdes mindst et årligt møde.


Siden er sidst redigeret 14. juli 2004 og set 4.477 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

18. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 4,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

17. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

15. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 0,90 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

15. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

14. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 2,40 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

25. maj 2018:
KÅS formand siger stop!

Det er med stor beklagelse, at jeg er kommet frem til den beslutning, at jeg trækker mig som formand for Karup Å Sammenslutningen.

Min beslutning bunder bl.a. i, at jeg ikke ønsker at arbejde med en trussel hængende over hovedet. Det går ud over humøret, nattesøvnen og glæden ved at komme til åen for at fiske. En trussel, som er fremsat af formanden for Lodsejerforeningen for Karup Å. Truslen går på, at hvis ikke KÅS ændrer §3 i sine vedtægter og afskaffer musketer eden, som har været gældende siden 1948, vil foreninger, som er medlem af Karup Å Sammenslutningen, miste fiskevand.

Citat:
"§3
Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.
Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.
Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen."

Metoden med at true med opsigelse af fiskevand er tidligere blevet brugt til at presse en forening ud af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lodsejerforeningen er en af de vigtigste samarbejdspartnere KÅS har, og når samarbejdet skal foregå på disse præmisser, er det ikke noget jeg vil spilde min tid på.
Arbejdet i KÅS er baseret på frivillig basis, hvis det for mig skal give mening, at bruge en stor del af min sparsomme fritid på foreningsarbejde, skal det være sjovt og noget man glæder sig til. Sådan er det ikke mere, og derfor har jeg truffet min beslutning om at stoppe som formand for Karup Å Sammenslutningen, med øjeblikkelig virkning.

Knæk og bræk
Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser