Vandplejefond


Sæler i Karup Å


Udryd bjørnekloen


Vandplejefond


Vandpleje


Karup Å havørrederne


Naturen ved Karup Å

Invitation til indvielse af Haller å projektet


Vi håber at I har mulighed for at komme til indvielse af Haller å projektet i det smukke område ved Kong Knaps Dige hvor hærvejsstien krydser Haller å.

Indbydelse gælder alle der kunne have glæde af at se projektet.


Tidspunkt: onsdag den 17. december kl. 0930


Mødested: Aalborgvej 9, 8620 Kjellerup

Se skitse her


Efter indvielsen vil der være mulighed for en rundvisning ved en del af projektområdet ved Ravnholtvej 7, hvor vandløbet er genslynget, der er hævet vandstand over okkerholdigt område og udlagt sten og grus.


Haller å projektet :


Haller å projektet mellem hærvejsstien og Sangildvej.Parti af projektområdet.


Der er udlagt grus og sten på 5-6 km, genslynget 2 strækninger helt oppe i terræn henholdsvis ca. 500 m og 600 m, skabt fri passage for alle typer vandløbsorganismer ved 3 spærringer, hævet grundvandstanden over okkerholdige jordlag og dermed mindsket udvaskningen, oprenset et par eksisterende vandhuller og lavet bekkasinskrab som også kronvildtet kan bruge som sølehuller.


Lodsejerne har stillet jorden til rådighed og bidraget med hænder, maskiner m.v.


Karup å sammenslutningen har betalt for grus og sten via fisketegnsmidlerne og deltaget i udlægningen.


Natur og Miljø, Silkeborg kommune har betalt de øvrige udgifter og understøttet projektet.


Arbejdet er forløbet fint, dog bortset fra en pause under gravearbejdet, da entreprenøren stødte på en gammel mortergranat !


Nu mangler der kun fri passage ved Sangild dambrug. Når der er fri passage vil denne strækning kunne bidrage med et pænt antal havørredsmolt til Karup å systemet. Odder, vandstær, isfugl og bjergvipstjert er dog allerede rykket ind.


Med venlig hilsen

Åge Ebbesen

Miljøtekniker


Teknik- og Miljøafdelingen

Søvej 3, 8600 Silkeborg

Direkte tlf. 8970 1523

Email: aae@silkeborg.dk

EAN nr: 5798005639022

www.silkeborgkommune.dk


Siden er sidst redigeret 14. december 2014 og set 567 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

14. december 2014:
Invitation til indvielse af Haller å projektet.

14. december 2014:
Dato for fiske konkurrence 2015 er nu fastlagt - Læs mere her.

6. december 2014:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,50 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

6. december 2014:
Der er indrapporteret fangst af en anden i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

21. november 2014:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,55 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser