Vandplejefond


Sæler i Karup Å


Udryd bjørnekloen


Fisketips


Vandpleje


Naturen ved Karup Å

INVITATION


Indvielse den 25. oktober 2014 kl. 11 af naturgenopretningsprojekt ved Trevad Mølle Dambrug.


Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn og Viborg Kommune inviterer til indvielse af naturgenopretningsprojektet, der har skabt fri passage for fisk og andet dyreliv fra Karup Å til hele Trevad Møllebæk/Børsting Bæk.


Genopretningsprojektet har skabt et nyt snoet vandløb ned over det tidligere dambrugsareal. Det nye vandløb har fået en længde som gør, at strækningen har omtrent samme hældning som resten af Trevad Møllebæk. Derved kan fisk, der trækker op i bækken, svømme uhindret forbi det nedlagte dambrug. I 1990’erne blev stemmeværket ved dambruget erstattet af et stryg med stort fald, men det viste sig, at denne løsning ikke var god nok, og kun en del af fiskene fandt vej op i bækken oven for dambruget. Nu er der fri passage.


Lystfiskerforeningerne ved Karup Å har gennem et utrætteligt arbejde med at producere ørredyngel fra åens vilde fiskebestand, siden 1960’erne stået bag produktionen på dambruget, som Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn ejer. Men for cirka 5 år siden erkendte lystfiskerforeningerne, at det ikke længere var rentabelt at fortsætte dambrugsdriften.


Ophøret af dambrugsdriften har givet plads til at kunne anlægge et nyt naturlignende vandløb på arealerne. Til sidst i projektet har medlemmerne af Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn forsynet det nye vandløb med gydegrus, stillet til rådighed af Viborg Kommune, så det nye vandløb kan bidrage til produktionen af de kommende generationer af ørreder.


Lystfiskerforeningen har stillet arealet til rådighed for projektet, og Viborg Kommune har stået for, og finansieret projektering og anlæg.

Indvielsen foregår på Trevad Mølle Dambrug, Møllevej 1, Vridsted, 7800 Skive.


Program:

Kl. 11.00.

Medlem af Viborg Kommunes Klima og Miljøudvalg Allan Clifford Christensen overdrager projektet til Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn.


Kl. 11.10.

En repræsentant for Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn kvitterer for modtagelsen.


Kl. 11.20.

Lens Løntoft, medlem af bestyrelsen for KÅS ønsker foreningen tillykke.


Efter den officielle overdragelse byder Lystfiskerforeningen og Viborg Kommune ca. kl. 11.30 på pølser med en øl/vand.


Med venlig hilsen

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn

og

Viborg Kommune


Siden er sidst redigeret 22. oktober 2014 og set 888 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

24. oktober 2014:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 2,66 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

24. oktober 2014:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

24. oktober 2014:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 0,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

24. oktober 2014:
Der er indrapporteret fangst af en bækørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

24. oktober 2014:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,80 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser