Vandplejefond


Sæler i Karup Å


Udryd bjørnekloen


Vandpleje


Karup Å havørrederne


Naturen ved Karup Å


Lystfiskerferie

Hjælp os med at holde øje med skarven!


Vi har oprettet en oversigtskort på google for at skabe et overblik over skarvens færden ved danske vande. Primært ferskvand. Skarvforvaltningsplanen skal revideres næste år, og det skal selvfølgelig ske på så oplyst et grundlag som muligt.


Vi har kontakt med to af de forskere, der sidder med ved bordet, og som ved mest om skarven og dens påvirkning af fiskebestandene.

Thomas Bregnballe, Seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Og Niels Jepsen, seniorforsker, PhD, ved DTU Aqua


Begge forskere kigger med og bruger kortet som et værdifuldt redskab for at forstå, hvor skarven opholder sig gennem året.


Derfor har vi brug for din hjælp! Fortæl os om dine skarv-observationer. Og alt er relevant, også selvom du bare ser en enkelt. Vi vil gerne vide følgende:


Hvor har du set dem? Suppler meget gerne med koordinater, så vi kan sætte markeringen helt præcist. Men ellers en grundig angivelse af sted.

Dato og tid.

Antal fugle. Kan du ikke nå at tælle, så angiv et anslået tal.

Hvad lavede fuglene? Fødesøgning, rast, overnatning eller overflyvning. Ved overflyvning - fortæl gerne hvilken vej de fløj.

Suppler meget gerne med billeder.


Det er meget vigtigt, at vi kun får seriøse indberetninger. Ellers har kortet ingen værdi, og en hel masse arbejde er spildt. Så hellere lidt forsigtig, hvis du er i tvivl. Af samme grund har vi besluttet, at du ikke kan skrive dine observationer direkte ind på kortet. I stedet beder vi dig om at kontakte os, og så skriver vi det ind.


Kontakt os på denne email:


skarvobservationer@gmail.com


Kortet finder du her:


https://maps.google.com


På forhånd tak!

Skarvgruppen

Hvor finder man skarven i Danmark? Hjælp med registreringen.


Retur til [Debatten] eller gå til [Top]

Siden er sidst redigeret 20. marts 2013 og set 6.106 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

9. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en regnbueørred på 1,60 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

7. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

2. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

2. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

1. april 2019:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

15. april 2019:
KÅS. HAR FÅET NYT WEBSITE OG FANGSTRAPPORT FOR KARUP Å.

Så er det nye website for KÅS og fangstrapport for Karup Å klar. Vi har prøvet at lave et mere moderne udtryk på vores website, og har sorteret en del i de gamle informationer, således at den fremstår mere enkel og overskuelig.
Website er pt. under opsætning og vil løbende blive udbygget og opdateret, så vi til enhver tid har en aktuel og spændende side, se websitet her http://www.karupaa.dk Bær over med os, hvis alt ikke er helt optimalt endnu.
Når alt er på plads, og data fra den gamle side www.karupaa.com er overført til den nye, vil den gamle side blive lukket.

Karup Å, ny fangstrapport.
DTU har udviklet en ny fangstrapport. Rapporten er udviklet til brug for forskellige vandløb. Tilretningen og færdiggørelsen af denne for Karup Å, er forgået i samarbejde med Lars Relund fra Herning–Ikast Lystfiskerforening, som også har hjulpet foreningerne med at implementere fangstrapporten på deres website. Vi er Lars stort tak skyldig for en kæmpe indsats med denne proces, samt med opsætningen af det nye website.

Der er stadigvæk plads til forbedringer i det nye system, og det arbejdes der på, som f.eks. fangster fra private stykker og lodsejere, samlet visning af fangster på KÅS website, samt overførelse af fangster fra det gamle system, men det er alt sammen emner der løbende vil blive arbejdet med. Til næste år har DTU en ambition om at have en app. Klar så indrapporteringen bliver endnu nemmere og hurtigere, en facilitet vi glæder os til.

Hensigten med den nye rapport er på sigt, at opbygge informationer i et fællessystem som KÅS, foreningerne og forskerne fra DTU kan bruge i den videre bevarelse og udvikling af havørreden og hermed også fiskeriet i Karup Å.
Det er derfor af allerstørste vigtighed, at vi nu får indrapporteret alle fangster. Jeg ved godt, at der har været en kultur ved Karup Å om at man gik og ”puttede” lidt med sine fangster, og ikke alt blev indberettet. Skal vi tage gode og konstruktive beslutninger i fremtiden for sikring af vores fiskeri, så er det nødvendigt at vi får alle oplysninger.
Indtil videre har vi i KÅS ingen sanktions mulighed ved manglende indrapportering, skal vi fortsætte sådan, så kræver det at vi får ændret kulturen omkring indrapporteringerne.

Som afslutning en lille opfordring fra Formanden.
Vi har i dag et frit fiskeri uden ret mange restriktioner og regler, skal vi fortsætte med det, og skåne havørreden mest muligt, er det vigtigt at vi som lystfisker, lodsejere og brugere af Karup Å tænker over vores fiskeri, og kun hjemtager fisk med god samvittighed og i balance med hvad åen kan klare, på den måde hjælper hver lystfisker med at bevare fiskeriet til gavn for også de næste generationer.

Knæk og Bræk
Formand
Tom Sørensen

Se listen over hændelser