Vandpleje


Vandplejefond


Vandplejefond


Sæler i Karup Å


Udryd bjørnekloen


Karup Å havørrederne

Ansøgning om udlægning af ørredklækkekasser til forsknings- og undervisningsbrug i Karup Å og Liver Å


Lasse Michaelsen fra Hagebro har gennem en årrække gennemført en lang række visionære undersøgelser af muligheden for at konvertere en del af fiskeplejens udsætninger af dambrugsfisk til udsætning af ørredæg på øjenægstadiet.

De foreløbige undersøgelser tyder på en meget høj overlevelsesprocent på over 90 i mange vandløb. Brugen af og forskningen i klækkekasser er dog blevet forsøgt stoppet af DTU Aqua pga. deres dårlige erfaringer med kasserne. DTU Aqua har dog ikke gennemført et systematisk forskningsprojekt, hvor de har undersøgt klækkekasserne på en lang række lokaliteter, så den videnskabelige evidens i deres anbefalinger er ikke høj.


Billede af en 1. generations rugekasse.


Lasse Michaelsens undersøgelser mangler ligeledes videnskabelig stringens og metodik. Dette projekt har til formål systematisk at undersøge hvorvidt klækkekasserne kan bruges som supplement til udsætninger. Dette gøres via undersøgelser i tilløb til Karup Å og Liver Å, hvor betydende miljøvariable som vandføring, temperatur og vandkemi også undersøges løbende i perioden januar til juni


Projektet har tre formål:


1) Det bør belyses, om klækkekasser kan benyttes i supplement til traditionelle udsætninger, da fiskene præges direkte til vandløbet og må antages at have en mærkbart forbedret overlevelsesevne sammenlignet med dambrugsfisk.

2) Kan klækkekasserne bruges som et cost effektivt screeningsværktøj til analyse af vandkvalitet forud for restaureringsprojekter. Lasse har dokumenteret okkerproblematikker hen over vinteren. Disse okkerproblemer bør løses før en egentlig vandløbsrestaurering påbegyndes.

3) Højne viden omkring økologi i vandløb gennem undervisning i vandløbsbiologi/ øge opmærksomheden de krav til økologisk kvalitet og miljøbeskyttelse, som laksefisk kræver.


Samarbejdspartnere:

Dambruger Peter Holm fra Nibe

Lasse Michaelsen fra Hagebro

Lystfiskeriforeningen for Liver Å


Med venlig hilsen


Morten Lauge Pedersen

Lektor i Naturgeografi


Link til Forsøg med rugekasser

Link til video hvor rugekassen blev brugt i forbindelse med undervisning på Blåkilde Ungdomsskole


Gå til [Top] eller retur til [Oplevelser ved åen]

Siden er sidst redigeret 26. januar 2013 og set 2.282 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 0,98 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

21. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,44 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

19. juni 2018:
John har en dejlig ejendom med å ret til salg ved Haderis Å - Se på Markedspladsen, om det er noget for dig.

18. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 4,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

25. maj 2018:
KÅS formand siger stop!

Det er med stor beklagelse, at jeg er kommet frem til den beslutning, at jeg trækker mig som formand for Karup Å Sammenslutningen.

Min beslutning bunder bl.a. i, at jeg ikke ønsker at arbejde med en trussel hængende over hovedet. Det går ud over humøret, nattesøvnen og glæden ved at komme til åen for at fiske. En trussel, som er fremsat af formanden for Lodsejerforeningen for Karup Å. Truslen går på, at hvis ikke KÅS ændrer §3 i sine vedtægter og afskaffer musketer eden, som har været gældende siden 1948, vil foreninger, som er medlem af Karup Å Sammenslutningen, miste fiskevand.

Citat:
"§3
Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.
Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.
Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen."

Metoden med at true med opsigelse af fiskevand er tidligere blevet brugt til at presse en forening ud af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lodsejerforeningen er en af de vigtigste samarbejdspartnere KÅS har, og når samarbejdet skal foregå på disse præmisser, er det ikke noget jeg vil spilde min tid på.
Arbejdet i KÅS er baseret på frivillig basis, hvis det for mig skal give mening, at bruge en stor del af min sparsomme fritid på foreningsarbejde, skal det være sjovt og noget man glæder sig til. Sådan er det ikke mere, og derfor har jeg truffet min beslutning om at stoppe som formand for Karup Å Sammenslutningen, med øjeblikkelig virkning.

Knæk og bræk
Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser