Vandpleje


Vandplejefond


Vandplejefond


Sæler i Karup Å


Udryd bjørnekloen


Karup Å havørrederne

Ansøgning om udlægning af ørredklækkekasser til forsknings- og undervisningsbrug i Karup Å og Liver Å


Lasse Michaelsen fra Hagebro har gennem en årrække gennemført en lang række visionære undersøgelser af muligheden for at konvertere en del af fiskeplejens udsætninger af dambrugsfisk til udsætning af ørredæg på øjenægstadiet.

De foreløbige undersøgelser tyder på en meget høj overlevelsesprocent på over 90 i mange vandløb. Brugen af og forskningen i klækkekasser er dog blevet forsøgt stoppet af DTU Aqua pga. deres dårlige erfaringer med kasserne. DTU Aqua har dog ikke gennemført et systematisk forskningsprojekt, hvor de har undersøgt klækkekasserne på en lang række lokaliteter, så den videnskabelige evidens i deres anbefalinger er ikke høj.


Billede af en 1. generations rugekasse.


Lasse Michaelsens undersøgelser mangler ligeledes videnskabelig stringens og metodik. Dette projekt har til formål systematisk at undersøge hvorvidt klækkekasserne kan bruges som supplement til udsætninger. Dette gøres via undersøgelser i tilløb til Karup Å og Liver Å, hvor betydende miljøvariable som vandføring, temperatur og vandkemi også undersøges løbende i perioden januar til juni


Projektet har tre formål:


1) Det bør belyses, om klækkekasser kan benyttes i supplement til traditionelle udsætninger, da fiskene præges direkte til vandløbet og må antages at have en mærkbart forbedret overlevelsesevne sammenlignet med dambrugsfisk.

2) Kan klækkekasserne bruges som et cost effektivt screeningsværktøj til analyse af vandkvalitet forud for restaureringsprojekter. Lasse har dokumenteret okkerproblematikker hen over vinteren. Disse okkerproblemer bør løses før en egentlig vandløbsrestaurering påbegyndes.

3) Højne viden omkring økologi i vandløb gennem undervisning i vandløbsbiologi/ øge opmærksomheden de krav til økologisk kvalitet og miljøbeskyttelse, som laksefisk kræver.


Samarbejdspartnere:

Dambruger Peter Holm fra Nibe

Lasse Michaelsen fra Hagebro

Lystfiskeriforeningen for Liver Å


Med venlig hilsen


Morten Lauge Pedersen

Lektor i Naturgeografi


Link til Forsøg med rugekasser

Link til video hvor rugekassen blev brugt i forbindelse med undervisning på Blåkilde Ungdomsskole


Gå til [Top] eller retur til [Oplevelser ved åen]

Siden er sidst redigeret 26. januar 2013 og set 2.378 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

21. november 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

21. november 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 2,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

13. november 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 3,50 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

13. november 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 3,30 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

10. november 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,78 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

3. december 2018:
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Karup Å Sammenslutningen lørdag d. 12. januar 2019 kl. 13.00 i Spinders Hus, Trevad Ørredpark, Møllevej 1, Vridsted, 7800 Skive. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Se listen over hændelser