Fangstjournal


Vandpleje


Odderen i Karup Å


Fisketips

Øvre Karup Å


Nu er det endnu engang slået fast, at der er store havørreder langt oppe i åen. Man skal blot tro på det og fiske efter dem. Der findes meget fiskevand opstrøms Karup by, hvor ingen fisker har sat en fod i lange tider. Her har odderen og fiskene fred. Her kommer kun kreaturerne og enkelte optimistiske fiskere i denne smukke natur. Jeg er én af dem.


Onsdag aften den 29. august kunne jeg lige nå et par timers fiskeri, inden det blev helt mørkt og startede ved Agerskov Dambrug på Ikast Sportsfiskeriforenings vand. Med piberøgen om ørerne fiskede jeg nedover med min klasse 4 fluestang med en lille dobbeltkroget flue på en 0,22 spids. Flot klar himmel og lidt koldt. En enkelt bækørred huggede og blev beundret et øjeblik inden den nænsomt igen fik friheden. Efter at have affisket ca. 450 meter med gode sving og dybe huller, var det nu ved at være mørkt. – Mon der skulle være en god fisk som ville på nattesjov ? For en uge siden havde jeg set en 2 – 3 kilos havørred springe heromkring. Så måske……………..


Mens forventningen om det utænkelige øgede min koncentration, kastede jeg endnu engang fluen langs med sivene, som lå ud i åen fra begge sider. Under indtagningen mærkede jeg modstand og troede fluen sad fast i sivene og gav derfor et hug for at få den fri af grøden, men mærkede da det var fast fisk. Endnu et kraftigt modhug og nattefesten tog sin begyndelse. Jeg kravlede ned ad skrænten og fisken buldrede nedover, mens knarren på min lille Ron Thompson hjul snerrede hidsigt. Dybt gik den med op igen, ruskede fælt i grejet, men sprang ikke ud af vandet. Det var nu helt mørkt og jeg havde endnu ikke set fisken. Over 10 minutter var nu gået og den tynde Sage kl. 4 havde været på hårdt arbejde. Jeg satte det ene ben i åen, for at komme fri af sivene og vandet løb ovenned i skridtstøvlen.

Fisken var nu inde på kort line. Gaffen mellem tænderne. Nu skulle det snart være. Den slog om sig og stangen lignede næsten et stort nul. Hvordan hulen lander jeg den fisk i dette mørke hul, hvor jeg ikke kan se fisken og åen vel kun er 1,5 meter bred.??


Endelig ser jeg den en meter fra mig, da den presses maximalt. Den ligger på siden og gaffen plantes sikkert omkring gællerne og så op ad skrænten med fisken på slæb. Den var noget større end jeg troede mulig. Jeg råbte som en sindssyg ud i den mørke aften: ”Yes, yes, - jeg fik den.” Godt der ikke var mennesker i nærheden. Efter at have nydt øjeblikket og stoppet frisk hø i snadden, gik jeg op til bilen ved Agerskov for at veje og fotografere fangsten.

Hele 5,9 kg om 80 cm. En let gylden han.Meget held, lidt håndelag og troen på at der er elskovslystne havørreder deroppe, gav resultat. Det giver optimisme og tro på at Karup Å stadig er noget særligt.

Måske glemte jeg at fortælle, at Ikast Sportsfiskerforening har mange kilometer vand opstrøms Karup by.

Prøv selv, - og lad dig overraske.


Erland Sørensen, ISF.


Se fangstjournalen for Karup Å


Gå til [Top] eller retur til [Oplevelser ved åen]

Siden er sidst redigeret 4. september 2007 og set 3.602 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 0,98 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

21. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,44 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

19. juni 2018:
John har en dejlig ejendom med å ret til salg ved Haderis Å - Se på Markedspladsen, om det er noget for dig.

18. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 4,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

25. maj 2018:
KÅS formand siger stop!

Det er med stor beklagelse, at jeg er kommet frem til den beslutning, at jeg trækker mig som formand for Karup Å Sammenslutningen.

Min beslutning bunder bl.a. i, at jeg ikke ønsker at arbejde med en trussel hængende over hovedet. Det går ud over humøret, nattesøvnen og glæden ved at komme til åen for at fiske. En trussel, som er fremsat af formanden for Lodsejerforeningen for Karup Å. Truslen går på, at hvis ikke KÅS ændrer §3 i sine vedtægter og afskaffer musketer eden, som har været gældende siden 1948, vil foreninger, som er medlem af Karup Å Sammenslutningen, miste fiskevand.

Citat:
"§3
Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.
Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.
Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen."

Metoden med at true med opsigelse af fiskevand er tidligere blevet brugt til at presse en forening ud af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lodsejerforeningen er en af de vigtigste samarbejdspartnere KÅS har, og når samarbejdet skal foregå på disse præmisser, er det ikke noget jeg vil spilde min tid på.
Arbejdet i KÅS er baseret på frivillig basis, hvis det for mig skal give mening, at bruge en stor del af min sparsomme fritid på foreningsarbejde, skal det være sjovt og noget man glæder sig til. Sådan er det ikke mere, og derfor har jeg truffet min beslutning om at stoppe som formand for Karup Å Sammenslutningen, med øjeblikkelig virkning.

Knæk og bræk
Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser