Lystfiskerferie


Vandplejefond


Fangstjournal


Vandpleje


Naturen ved Karup Å

25 pund - Silver Doctor...


Der lød et plask! - som var det en sæk kartofler, der var smidt ud i åen. En af åens helt store havde uventet brudt stilheden i den lune, mørke juliaften og samtidig sat pulsen dobbelt op hos et par drenge, der stod og fiskede i Grønbæks Store Høl.

Flere lignende, gennemtrængende plask, der dog gradvis blev svagere, kunne i kort tid efter høres i den stille aften. - Kæmpefisken fortsatte sin hurtige vandring. Eller - en aften lun og stille, hvor en kæmpe fisk sprang ud af vandet fra hundetungerne, der den gang voksede så frodigt i den bagerste del af Røjbækhullet. Den store mørke hale var som bladet på en skovl, og synet af storfisken var så stærk, at det nu bagefter opleves, som om fisken blev hængende i luften. Den trodsede tyngdekraften, som havde den til hensigt at tryllebinde den lamslåede fisker.

Sådan har de fleste af os oplevelser, der binder os til drømmen om den store fisk. Billeder på nethinden, der altid står klar, når vi i tankerne er på fisketur ved vor dejlige Karup A.

Der er også andre billeder, der trænger sig på. Jeg tænker på de gamle fotografier, der fastholder tidligere tiders bedrifter ved Karup Å.
For mig er de værdifulde. Ofte viser de en mand, der står med en fiskestang i den ene hånd og en fisk i den anden - så det er ikke fotografens fantasi, der gør billedet til noget særligt.


Forfatteren til artiklen her er Helge Larsen, og artiklen er første gang gengivet i Cardinalen i 1986, men måske mest kendt fra LFSOs 75 års juilæumsbog. Helge Larsen lader tankerne gå mange år tilbage, og vi bliver her indviet i historien om ...


Jeg tror, at det er de drømme, som billederne fremkalder, der betyder noget. Drømmen om tidligere tiders fiskeeldorado, drømmen om selv at fange den store fisk o.s.v. Jeg føler også stor samhørighed med de lystfiskere, som ses på de gamle billeder. Næsten som jeg kender dem, selvom jeg måske aldrig har mødt dem.

Inde i entréen på Hagebro Kro er der sådan nogle gamle fotografier. De er dog ikke det mest iøjnefaldende. Det er de talrige sorte træfisk, - storfangster i naturlig størrelse, der nu som en kæmpestime svømmer omkring på entreens vægge.

Nok så spændende er dog de mere beskedne fotografier, der også er der.

Et af billederne viser en mand, der står på trappen til Hagebro Kro. Han holder en 9 fods fluestang i den ene hånd og en kæmpe havørred i den anden.
Døren er en anden end den nuværende, og fiskerens plusfours fortæller med det samme, at billedet er af ældre dato. Under billedet oplyses det, at fiskeren er Martin Andersen, København. Den 20. august 1950 fangede han sin storfisk. Hvordan gik det til? Det kunne jeg tænke mig at opspore. Nogen måtte kunne fortælle noget?

Jeg gik først til Rosgård, der husker langt tilbage. Jo, den fisk kunne han godt huske, og han kunne fortælle, at Knud Leth havde været med til at få fisken på land. Jeg opsøgte Knud, som ved hjælp af kaffe og franskbrød med godt med hjemmelavet hindbærsyltetøj blev overtalt til at berette. Der gik en del syltetøj til.

Knud fortalte:

Jo, Martin Andersen opsøgte mig i Århus, hvor jeg arbejdede på min fars maskinværksted. "De har vist ikke haft ferie, Leth Jensen", sagde han. Han sagde altid De og var meget høflig. Meningen var, at jeg skulle tage med Martin Andersen på tur til Hagebro, og vi skulle køre på min motorcykel.

Inden afrejsen viste min far et billede frem. På billedet var der en flot 16 punds fisk, som han selv havde fanget. "Her har I modellen", sagde han.

Nå, jeg hentede Martin Andersen foran hotel Royal.

Kuffert og fiskestænger kom på motorcyklen, og så gik det på NSU mod Hagebro, hvor vi skulle bo på et værelse hos Rosgård.

Vi skulle spise på kroen.

Den 20. august kørte vi op til "Den store bakke". Jeg skulle fiske ned ad åen, mens Martin Andersen gik opad.

Muligvis havde han hørt om, at der skulle stå en stor fisk oppe i "Karolines høl. Det er et lille skarpt og dybt sving, hvor der i den dybe side vokser siv, i den anden side, hvor der blev fisket fra, var der ret lavt.

Da det var ved at mørkne, og vi skulle hjemad, kom Martin Andersen ikke.

Det kunne jeg ikke forstå.

Pludselig hørte jeg ganske svagt en stemme, der råbte: "Leth Jensen - Leth Jensen". Jeg skyndte mig op ad åen, hvor jeg fandt Martin Andersen stående ved "Karolines høl" med stangen spændt. Han havde stået der i to timer.

En mægtig havørred havde taget hans flue. Fisken havde ikke været til at flytte. Den stod bomstille. Så havde Martin Andersen lagt pres på fisken og sagt til sig selv: "Så må vi se, hvem af os, der først bliver træt".

Kun meget lidt havde fisken efterhånden flyttet sig. Da jeg kom, sagde Martin Andersen "Den står dernede". - Det var få meter fra, hvor fisken havde taget fluen. Nu kunne jeg se fisken. Jeg kunne nå fisken med fangstkrogen, og det lykkedes at få den op. I græsset lå en stor, men forholdsvis kort og bred hanfisk - den lignede nærmest en helleflynder.

Det var mørkt, da vi rullede ind i gården hos Rosgård. Vi spurgte, om han ikke lige kunne veje en fisk. Da han så den, sagde han med det samme: "Den ka a et vej".

Bismeren kunne kun veje op til 20 pund.

Fisken blev dog vejet til 25 pund.En af de største havørreder fanget i Danmark. Den blev fanget på en 9 fods splitcane fluestang og en lille "Silver Doktor" bundet hos Hardy.

Det var ikke til at falde til ro den nat. Martin Andersen sad den halve nat på kanten af sin seng og funderede over den store fangst.

Jeg kunne så ringe hjem til min far og sige, at nu var der kommet en ny model - 25 pund.


Helge Larsen, LFSO


Gå til [Top] eller retur til [Oplevelser ved åen]

Siden er sidst redigeret 22. oktober 2004 og set 4.074 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 7,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 0,98 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

21. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,44 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

19. juni 2018:
John har en dejlig ejendom med å ret til salg ved Haderis Å - Se på Markedspladsen, om det er noget for dig.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

25. maj 2018:
KÅS formand siger stop!

Det er med stor beklagelse, at jeg er kommet frem til den beslutning, at jeg trækker mig som formand for Karup Å Sammenslutningen.

Min beslutning bunder bl.a. i, at jeg ikke ønsker at arbejde med en trussel hængende over hovedet. Det går ud over humøret, nattesøvnen og glæden ved at komme til åen for at fiske. En trussel, som er fremsat af formanden for Lodsejerforeningen for Karup Å. Truslen går på, at hvis ikke KÅS ændrer §3 i sine vedtægter og afskaffer musketer eden, som har været gældende siden 1948, vil foreninger, som er medlem af Karup Å Sammenslutningen, miste fiskevand.

Citat:
"§3
Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.
Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.
Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen."

Metoden med at true med opsigelse af fiskevand er tidligere blevet brugt til at presse en forening ud af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lodsejerforeningen er en af de vigtigste samarbejdspartnere KÅS har, og når samarbejdet skal foregå på disse præmisser, er det ikke noget jeg vil spilde min tid på.
Arbejdet i KÅS er baseret på frivillig basis, hvis det for mig skal give mening, at bruge en stor del af min sparsomme fritid på foreningsarbejde, skal det være sjovt og noget man glæder sig til. Sådan er det ikke mere, og derfor har jeg truffet min beslutning om at stoppe som formand for Karup Å Sammenslutningen, med øjeblikkelig virkning.

Knæk og bræk
Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser