Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Vandplejefond


Fangstjournal

Barberen og Degnen


Mogens Styhr er en af de kendte profiler ved Karup Å. Han slår sine folder ved åen med sin Pension Højbo som omdrejningspunkt.

Stemningen her er ikke ødelagt af fortravlet hverdagsjageri, og i det følgende kigger han nogen år tilbage. Vi får her beretningen om:


Barberen og degnen ...


Der var engang for mange år siden. Der var så skønt på landet langs Karup å; men åen havde det ikke godt. Forurening og menneskers misbrug af vore naturressourcer var godt på vej til at ødelægge den unikke havørredstamme. Kun få fastholdt endnu troen på, at det kunne lade sig gøre at fravriste dette smukke vandløb en af de berømte trofæfisk. Blandt disse optimister finder vi en barber fra Midtjylland og en degn fra Ålborgkanten. De mødtes hvert år i slutningen af juli for at udfordre skæbnen.


Jeg var selv en ganske ung knægt, der drømte om fordums storfangster.


Barberen var dårligt gående. Mange års slitage og et noget korpulent udseende havde gjort ham gangbesværet.


Degnen derimod var adræt og brugte megen energi på udfald mod dambrugenes misrøgt af vore vandløb. Han var motoriseret; den lykkelige ejer af verdens hurtigste traktor - en Volvo Amazon.


En smuk aften blev jeg inviteret med vore to venner på fiskeri. Degnen kørte os til Røjbæk, og jeg fulgte Barberen opstrøms, mens Degnen gik mod Grønbæks store Høl.

Jeg holdt mig i andægtig afstand af Barberen og beundrede de flotte fluekast.

Den smukke Hardy splitcanestang gjorde sit arbejde graciøst og fuldendt (i sandhed noget andet end vor tids "plastikgrej").

Ud for "Bissehuset" blev Barberens flue taget i en voldsom vending - en god fisk var kroget. Den seje helaktion fra Hardystangen trættede fisken perfekt. Jeg var styrtet til og fulgte spændt fighten. Barberen kunne sit håndværk. Roligt og sikkert styrede han begivenhederne. End ikke røgringene fra cigaren i mundvigen afslørede nervøsitet.


De lidt for mange kilo og de dårlige ben gjorde dog landingen besværlig, og Barberen mente, jeg skulle lande fisken. Jeg turde ikke! I stedet nøjedes jeg med at støtte Barberen, så han kunne komme ned og få tag i fisken. En smuk fisk på 10 pund lå i græsset. Det var pragtfuldt! Jeg fik lov at bære fisken op til bilen, hvor den blev anbragt i bagagerummet under vore jakker og støvler. Jeg måtte intet sige til Degnen. Det ville blive svært! Vi satte os i græsset og nød den smukke aften.

Snart kom Degnen traskende gennem sivene med mørke skyer over hovedet.

"Det er fan¹me Det døde Hav!" Tasken lev smidt ind i bagagerummet. "Lad os komme hjem og få noget kaffe". Amazonen brummede hjemad.

Ved det veldækkede kaffebord spørger Barberen pludselig Degnen: "Mine cigarer har jeg ikke fået med ude fra bilen. De ligger i min jakke. Kan du ikke lige hente dem?"

Degnen springer op og styrter ud til bilen. Det næste vi hører er en verbal udgydelse, som ikke lader Kim Larsen noget tilbage at høre.
Barberens Obelixmave hoppede op og ned i latter, så kaffebordet var ved at vælte.


En smuk fisk på 10 punds måtte bide i græsset.


Fisken blev dog fejret på behørig vis!

I dag er en fisk på 5 kg stadig en flot fisk, men slet ikke noget særsyn takket være det store stykke arbejde, der foregår med vandpleje, opdræt og udsætninger.


Så støt det!!!


Karup Å er magisk - hævder vi. Mogens Styhr lever og arbejder midt i magien. Her et glimt af Pension Højbo på Vormstrupvej kun et par langspyt fra åen.

Foto: Per Knudsen.


Gå til [Top] eller retur til [Oplevelser ved åen]

Siden er sidst redigeret 24. februar 2004 og set 4.379 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

18. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 4,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

17. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

15. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 0,90 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

15. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

14. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 2,40 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

25. maj 2018:
KÅS formand siger stop!

Det er med stor beklagelse, at jeg er kommet frem til den beslutning, at jeg trækker mig som formand for Karup Å Sammenslutningen.

Min beslutning bunder bl.a. i, at jeg ikke ønsker at arbejde med en trussel hængende over hovedet. Det går ud over humøret, nattesøvnen og glæden ved at komme til åen for at fiske. En trussel, som er fremsat af formanden for Lodsejerforeningen for Karup Å. Truslen går på, at hvis ikke KÅS ændrer §3 i sine vedtægter og afskaffer musketer eden, som har været gældende siden 1948, vil foreninger, som er medlem af Karup Å Sammenslutningen, miste fiskevand.

Citat:
"§3
Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.
Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.
Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen."

Metoden med at true med opsigelse af fiskevand er tidligere blevet brugt til at presse en forening ud af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lodsejerforeningen er en af de vigtigste samarbejdspartnere KÅS har, og når samarbejdet skal foregå på disse præmisser, er det ikke noget jeg vil spilde min tid på.
Arbejdet i KÅS er baseret på frivillig basis, hvis det for mig skal give mening, at bruge en stor del af min sparsomme fritid på foreningsarbejde, skal det være sjovt og noget man glæder sig til. Sådan er det ikke mere, og derfor har jeg truffet min beslutning om at stoppe som formand for Karup Å Sammenslutningen, med øjeblikkelig virkning.

Knæk og bræk
Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser