Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningens Vandplejefond


Det er nu en realitet at der er oprettet en støtteforening for KÅS vandplejefond, som har det ene formål, at skabe økonomisk grundlag til forbedring af forholdene for fisk og anden fauna i hele Karup Å systemet.


Allerede nu har flere foreninger indsamlet penge til støtteforeningen. Således har medlemmer i A-HSF indsendt frivillige bidrag til fonden, ligesom foreningen i juni 2002 afholdt en auktion på Hagebro Kro, hvor overskuddet ubeskåret gik til fonden. Det kan i øvrigt nævnes at auktionen indtil videre, gentages i de kommende år. Foreninger udenfor KÅS har også doneret til fonden, f.eks. har Sdr. Resen Borgerforening doneret kr. 4.000,00 - En fin gestus, som vi i KÅS er meget taknemmelige for.


Støtteforeningen vil i fremtiden gerne have alle KÅS-foreninger med i indsamlingen. KÅS vil derfor fra maj-juni 2003, udsende girokort til alle medlemmer af KÅS foreninger, således at alle der ønsker at give et bidrag, også får muligheden.


Det er ligeledes besluttet at foreningerne sponserer et medlemskort, årskort eller tilsvarende til en lodtrækning blandt bidragsyderne. Lodtrækningen foretages ved KÅS årlige generalforsamling i begyndelsen af januar. Der kan således være kontante fordele ved at yde et bidrag til fonden.


Forhold som KÅS ønsker afhjulpet:
Opstemning i Elbæk inden renoveringen i 2002.

Foto: P. Knudsen, 20. september 2001.


Målet med støtteforeningen er som sagt, at skabe økonomisk grundlag for en forbedring af forholdene for fisk og anden fauna i hele Karup Å systemet. D.v.s. at der fra fonden vil blive ydet tilskud til:

  • Etablering af gydebanker
  • Afhjælpning af opstemninger
  • Etablering af omløbsstryg
  • Reetablering af gydebække
  • Udsætning af havørred fra åens egen stamme
  • Vandplejearbejdet i KÅS foreninger

Med disse tiltag håber KÅS at Karup Å også i fremtiden, kan blande sig i toppen, som et af de mest velfungerende naturlige og bedste selvproducerende vandløbssystemer for havørred i Danmark.


Samme strækning, knap et år efter at Ikast Kommune havde reetableret Elbæk.

Foto: P. Knudsen, 19. oktober 2002.


KÅS vil i samme forbindelse appellere til alle, ikke alene dem, som fisker i Karup Å, men også naturelskere, firmaer og andre, som ønsker at støtte fremtiden for Karup Å, om at indsætte bidraget på konto nr. 8500-0005313279. Det er således muligt for alle der nyder godt af oplevelserne ved Karup Å, at bakke op om støtteforeningen.


KÅS vil offentliggøre vinderne af lodtrækningspræmierne, årsberetning og regnskab på www.karupaa.dk.


KÅS siger på forhånd mange tak støtten.


Gå til [Top]

Siden er sidst redigeret 8. februar 2016 og set 17.138 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,10 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 7,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 0,98 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

21. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,44 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

25. maj 2018:
KÅS formand siger stop!

Det er med stor beklagelse, at jeg er kommet frem til den beslutning, at jeg trækker mig som formand for Karup Å Sammenslutningen.

Min beslutning bunder bl.a. i, at jeg ikke ønsker at arbejde med en trussel hængende over hovedet. Det går ud over humøret, nattesøvnen og glæden ved at komme til åen for at fiske. En trussel, som er fremsat af formanden for Lodsejerforeningen for Karup Å. Truslen går på, at hvis ikke KÅS ændrer §3 i sine vedtægter og afskaffer musketer eden, som har været gældende siden 1948, vil foreninger, som er medlem af Karup Å Sammenslutningen, miste fiskevand.

Citat:
"§3
Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.
Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.
Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen."

Metoden med at true med opsigelse af fiskevand er tidligere blevet brugt til at presse en forening ud af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lodsejerforeningen er en af de vigtigste samarbejdspartnere KÅS har, og når samarbejdet skal foregå på disse præmisser, er det ikke noget jeg vil spilde min tid på.
Arbejdet i KÅS er baseret på frivillig basis, hvis det for mig skal give mening, at bruge en stor del af min sparsomme fritid på foreningsarbejde, skal det være sjovt og noget man glæder sig til. Sådan er det ikke mere, og derfor har jeg truffet min beslutning om at stoppe som formand for Karup Å Sammenslutningen, med øjeblikkelig virkning.

Knæk og bræk
Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser