Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningens Vandplejefond


Det er nu en realitet at der er oprettet en støtteforening for KÅS vandplejefond, som har det ene formål, at skabe økonomisk grundlag til forbedring af forholdene for fisk og anden fauna i hele Karup Å systemet.


Allerede nu har flere foreninger indsamlet penge til støtteforeningen. Således har medlemmer i A-HSF indsendt frivillige bidrag til fonden, ligesom foreningen i juni 2002 afholdt en auktion på Hagebro Kro, hvor overskuddet ubeskåret gik til fonden. Det kan i øvrigt nævnes at auktionen indtil videre, gentages i de kommende år. Foreninger udenfor KÅS har også doneret til fonden, f.eks. har Sdr. Resen Borgerforening doneret kr. 4.000,00 - En fin gestus, som vi i KÅS er meget taknemmelige for.


Støtteforeningen vil i fremtiden gerne have alle KÅS-foreninger med i indsamlingen. KÅS vil derfor fra maj-juni 2003, udsende girokort til alle medlemmer af KÅS foreninger, således at alle der ønsker at give et bidrag, også får muligheden.


Det er ligeledes besluttet at foreningerne sponserer et medlemskort, årskort eller tilsvarende til en lodtrækning blandt bidragsyderne. Lodtrækningen foretages ved KÅS årlige generalforsamling i begyndelsen af januar. Der kan således være kontante fordele ved at yde et bidrag til fonden.


Forhold som KÅS ønsker afhjulpet:
Opstemning i Elbæk inden renoveringen i 2002.

Foto: P. Knudsen, 20. september 2001.


Målet med støtteforeningen er som sagt, at skabe økonomisk grundlag for en forbedring af forholdene for fisk og anden fauna i hele Karup Å systemet. D.v.s. at der fra fonden vil blive ydet tilskud til:

  • Etablering af gydebanker
  • Afhjælpning af opstemninger
  • Etablering af omløbsstryg
  • Reetablering af gydebække
  • Udsætning af havørred fra åens egen stamme
  • Vandplejearbejdet i KÅS foreninger

Med disse tiltag håber KÅS at Karup Å også i fremtiden, kan blande sig i toppen, som et af de mest velfungerende naturlige og bedste selvproducerende vandløbssystemer for havørred i Danmark.


Samme strækning, knap et år efter at Ikast Kommune havde reetableret Elbæk.

Foto: P. Knudsen, 19. oktober 2002.


KÅS vil i samme forbindelse appellere til alle, ikke alene dem, som fisker i Karup Å, men også naturelskere, firmaer og andre, som ønsker at støtte fremtiden for Karup Å, om at indsætte bidraget på konto nr. 8500-0005313279. Det er således muligt for alle der nyder godt af oplevelserne ved Karup Å, at bakke op om støtteforeningen.


KÅS vil offentliggøre vinderne af lodtrækningspræmierne, årsberetning og regnskab på www.karupaa.dk.


KÅS siger på forhånd mange tak støtten.


Gå til [Top]

Siden er sidst redigeret 8. februar 2016 og set 19.022 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,0 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 4,68 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 0,82 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

11. august 2019:
Der er landet en havørred under den årlige konkurrence på 1,51 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

Der er ingen nyheder lige nu.


Se listen over hændelser