Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Året der gik

År 2002 var på forhånd udset til året, hvor succesen fra 1998

skulle gentages.

Fiskeriet efter blanke opgangsfisk startede da også utrolig tidligt, hvilket tydelig ses på de indkomne fangstrapporter.

Største fisk fanget på Skives vand, blev således fanget 17. marts, hvilket er to til tre måneder før normalt.

Zoran Slamnjakovic´, der var den dygtige/heldige lystfisker, fik den 92 cm. store og 9,7 kg. tunge fisk på wobler i zone 4.

At fiskeriet i det tidlige forår gav rigtig mange fisk, er bestemt ikke normalt, - men hvad er normalt mere?

Fiskeriet kom for alvor i gang, da skolebørnene gik på sommerferie.

Det er da også meget normalt, at havørrederne viser sig på dette tidspunkt, men mængderne af fisk fanget fra 15. juni til 15. juli slår ganske enkelt alle rekorder. Der var i denne periode større


Zoran med sin storfanger havørred på 9,7 kg og 92 cm


chancer for fisk på land end det modsatte, og mange af foreningens medlemmer kom på tavlen op til flere gange.

Nu er alting ikke lyserødt, og træerne gror som sagt, - ikke ind i himmelen.Det blev atter hverdag ved åen, selvom vandstanden gennem hele sæsonen var særdeles fin, og vandtemperaturen holdt sig under kogepunktet.

Når alle parameter siger fisk, er det utrolig frustrerende at gå i dagevis, uden det mindste hug, - men det blev resultatet af det værste iltsvind i fjorden i mands minde.

Iltsvindet i fjorden kan vi som lystfiskere ikke ændre ved, blot tænke på, at det er et menneskeskabt problem, hvilket de fleste sikkert har glemt, når foråret står for døren, og de nye fisk igen er at finde ved bredderne af Karup Å.

Helge Jakobsen, LFSO


Gå til [Top] eller retur til [Oplevelser ved åen]

Siden er sidst redigeret 22. december 2002 og set 3.110 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 0,98 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

21. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,44 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

19. juni 2018:
John har en dejlig ejendom med å ret til salg ved Haderis Å - Se på Markedspladsen, om det er noget for dig.

18. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 4,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

25. maj 2018:
KÅS formand siger stop!

Det er med stor beklagelse, at jeg er kommet frem til den beslutning, at jeg trækker mig som formand for Karup Å Sammenslutningen.

Min beslutning bunder bl.a. i, at jeg ikke ønsker at arbejde med en trussel hængende over hovedet. Det går ud over humøret, nattesøvnen og glæden ved at komme til åen for at fiske. En trussel, som er fremsat af formanden for Lodsejerforeningen for Karup Å. Truslen går på, at hvis ikke KÅS ændrer §3 i sine vedtægter og afskaffer musketer eden, som har været gældende siden 1948, vil foreninger, som er medlem af Karup Å Sammenslutningen, miste fiskevand.

Citat:
"§3
Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.
Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.
Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen."

Metoden med at true med opsigelse af fiskevand er tidligere blevet brugt til at presse en forening ud af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lodsejerforeningen er en af de vigtigste samarbejdspartnere KÅS har, og når samarbejdet skal foregå på disse præmisser, er det ikke noget jeg vil spilde min tid på.
Arbejdet i KÅS er baseret på frivillig basis, hvis det for mig skal give mening, at bruge en stor del af min sparsomme fritid på foreningsarbejde, skal det være sjovt og noget man glæder sig til. Sådan er det ikke mere, og derfor har jeg truffet min beslutning om at stoppe som formand for Karup Å Sammenslutningen, med øjeblikkelig virkning.

Knæk og bræk
Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser