Lystfiskerferie


Vandpleje


Konkurrence


Karup Å havørrederne


Odderen i Karup Å


Naturen ved Karup Å

Overraskende tidlig start på havørred fiskeriet i den øvre del af Karup Å.

 

I de senere år har vi oplevet en stor stigning i antallet af havørreder i den øvre del af Karup Å, altså opstrøms for Karup by. Det har dog hovedsageligt været den sidste del af sæsonen, september og oktober, der har været mange fisk. Derfor var det ekstra glædeligt da Asger Johansen, Ikast Sportsfiskerforening, d. 17. juni kunne præsentere en flot blank havørred på 60 cm og 2,55 kg fanget i Karup Å nær Agerskov dambrug. Fisken kunne ikke stå for en Mepps spinder og gav en brav fight før den måtte på land. Asger er godt kendt med havørrederne på den pågældende strækning, idet han tidligere år har fanget havørreder på 5 kg her.

Det lader til at havørrederne søger højt op i systemet tidligere end før, og det er nok på grund af de forbedrede passage forhold ved dambruget i Karup. Den fisk Asger fangede er derfor næppe den eneste på stedet, og de kommende år vil vi nok se flere og flere fisk, også tidligt på sæsonen, i den øvre del af Karup Å.

 

Parti nedstrøms vejbro ved Agerskov dambrug. Åen snor sig gennem ådalen og der er mange skjul for fiskene - Absolut et besøg værd.

 

For en ordens skyld skal det lige nævnes at der på samme strækning er fanget flere bækørreder fra 40 - 50 cm og regnbueørreder op til 2 kg. Ikast Sportsfiskerforening sælger dagkort til store dele af øvre Karup Å.

 

Alf Pedersen, ISF


Gå til [Top] eller retur til [Oplevelser ved åen]

Siden er sidst redigeret 8. oktober 2002 og set 3.429 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 5,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

22. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 0,98 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

21. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 1,44 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

19. juni 2018:
John har en dejlig ejendom med å ret til salg ved Haderis Å - Se på Markedspladsen, om det er noget for dig.

18. juni 2018:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 4,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

25. maj 2018:
KÅS formand siger stop!

Det er med stor beklagelse, at jeg er kommet frem til den beslutning, at jeg trækker mig som formand for Karup Å Sammenslutningen.

Min beslutning bunder bl.a. i, at jeg ikke ønsker at arbejde med en trussel hængende over hovedet. Det går ud over humøret, nattesøvnen og glæden ved at komme til åen for at fiske. En trussel, som er fremsat af formanden for Lodsejerforeningen for Karup Å. Truslen går på, at hvis ikke KÅS ændrer §3 i sine vedtægter og afskaffer musketer eden, som har været gældende siden 1948, vil foreninger, som er medlem af Karup Å Sammenslutningen, miste fiskevand.

Citat:
"§3
Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.
Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.
Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen."

Metoden med at true med opsigelse af fiskevand er tidligere blevet brugt til at presse en forening ud af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lodsejerforeningen er en af de vigtigste samarbejdspartnere KÅS har, og når samarbejdet skal foregå på disse præmisser, er det ikke noget jeg vil spilde min tid på.
Arbejdet i KÅS er baseret på frivillig basis, hvis det for mig skal give mening, at bruge en stor del af min sparsomme fritid på foreningsarbejde, skal det være sjovt og noget man glæder sig til. Sådan er det ikke mere, og derfor har jeg truffet min beslutning om at stoppe som formand for Karup Å Sammenslutningen, med øjeblikkelig virkning.

Knæk og bræk
Carsten Keis Fomsgård

Se listen over hændelser